Dreigingsanalyse Opstellen

Cocoon levert u inzicht in uw dreigingen door middel van een grondige dreigingsanalyse

Home » Security Consultancy Dreigingsanalyse

Inzicht in uw dreigingsniveau

Dreigingsanalyse

Cocoon risk management brengt het onzichtbare voor u in beeld. Wij bereiden uw organisatie voor op een incident of crisis door het opstellen van een realistisch dreigingsbeeld!

Een dreigingsanalyse richt zich op het in kaart brengen van de assets van een organisatie, de mogelijke kwaadwillenden en de modus operandi of werkwijze van de kwaadwillenden. Het is cruciaal om een dreigingsanalyse uit te voeren en vast te stellen uit welke hoek een dreiging komt, welke verschijningsvorm een dreiging zal hebben en om te bepalen hoe reëel die dreiging is. Hiervoor is ervaring en specialistische kennis nodig, Cocoon risk management bezit allebei. Met onze kennis van criminologie, OSINT, High Risk Security en Terreur Preventie voeren wij voor uw organisatie een gedegen en grondige dreigingsanalyse uit waar dan een bruikbaar advies uit voortvloeit. Activisten, criminelen en terroristen zitten nooit stil.

Wacht niet tot u onverwachts de dupe wordt van kwaadwillenden en neem vandaag nog contact met ons op!

 

 

Over Cocoon


Cocoon risk management levert al sinds 2000 praktische oplossingen op het gebied van Safety, Security en Design. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit het inventariseren van uw risico's en het geven van professioneel onderbouwd advies op maat.

Onafhankelijk

Wij zijn een Nederlands, onafhankelijk adviesbureau.

Oplossingsgericht

Efficiënte, effectieve en klantgerichte oplossignen voor elk veiligheidsvraagstuk.

Innovatief

Cocoon staat bekend als een van de voorlopers in de markt.

Persoonlijke Aanpak

Een persoonlijke benadering gecombineerd met een projectmatige aanpak geeft maatwerk.

Rob van Dijk RSE RCE ATO
0031 (0) 79233150 | info@cocoon.nl

Wat is een dreigingsanalyse?

Bij een dreigingsanalyse wordt een onderzoek gedaan naar mogelijke kwaadwillenden en de ongewenste activiteiten die zij zouden kunnen uitvoeren. Tijdens de analyse kijken wij naar de te beschermen assets, maar ook naar mogelijke dadersgroepen. Dit kunnen bijvoorbeeld activisten zijn maar ook terroristen. Het verschil tussen een risicoanalyse en een dreigingsanalyse is klein, maar belangrijk om te weten. Zie een dreiging als de kwaadwillende ‘inbreker’ die u organisatie schade aan wilt doen, en een risico als het openstaand raam waardoor hij naar binnen kan komen.

Heden ten dagen hebben we meer dan voldoende wetenschappelijke onderbouwing voor het samenstellen van daderprofielen en de werkwijze van criminelen oftewel hun modus operandi. Of de dreiging nu terreur gerelateerd is of komt vanuit de (georganiseerde) criminaliteit, wij geven u inzicht in de situatie en zorgen voor de juiste bescherming. De opmerking die we vaak horen; ‘als ze willen lukt het toch wel’ is onterecht. Want als we de dader leren kennen, en we weten hoe hij zal toeslaan, dan is het ook mogelijk om u daartegen te beschermen.

 

Dreigingsanalyse

Dreiging in beeld

%

Nederlanders slachtoffer van cybercrime

NCTV - Dreigingsbeeld Terrorisme

Schade geleden door organisaties als gevolg van criminaliteit

Het nut van een dreigingsanalyse 

In Nederland brengen inlichtingendiensten dreigingsbeelden uit. Bijvoorbeeld het: ‘Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland’ of ‘Dreigingsbeeld Statelijke Actoren.’ Deze dreigingsbeelden bevatten waardevolle informatie voor organisaties. Een terroristische dreiging kan namelijk invloed hebben op uw dagelijkse gang van zaken of uw continuïteit. Organisaties die werken met Intellectual Property lopen extra veel risico op spionage. De informatie uit deze dreigingsbeelden helpen dus organisaties hun beveiliging doelgerichter en kosten efficiënter in te richten.

Het nut van een dreigingsanalyse was bij ons altijd al bekend maar dat werd in de praktijk nog maar eens bevestigd. In 2003 was een van onze experts als Head of Security werkzaam voor Euro Just, een Europese justitiële instelling gevestigd in Den Haag. In deze periode heeft onze expert een dreigingsanalyse uitgevoerd om zo een realistisch dreigingsbeeld voor de organisatie te creëren. Op basis van de uitkomsten van de analyse zijn maatregelen geïmplementeerd om de dreigingen tegen te gaan. Dit heeft uiteindelijk ertoe geleid dat onze expert een bomaanslag heeft verijdeld op de toenmalig president van EuroJust. Een dreigingsanalyse levert dus de inzichten op die u nodig heeft om gericht en succesvol beveiligingsmaatregelen te implementeren. 

OSINT & dreigingsanalyses

Kwaadwillende groeperingen, zoals bijvoorbeeld activisten, communiceren vaak via openbare bronnen over kwaadwillende acties die zij willen gaan ondernemen. Dat betekent dat dreigingen al in een vroeg stadium inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Door middel van een onderzoek in open bronnen kan Redteam experts u inzicht geven in de dregingen die via open bronnen worden verspreid. Het gebruik van open bronnen is vanwege de digitalisering de laatste jaren alsmaar toegenomen en wordt steeds belangrijker in het opstellen van een dreigingsanalyse. Op basis van deze inzichten kunnen er passende maatregelen worden getroffen waardoor uw organisatie zo proactief mogelijk aan een veilige organisatie werkt. Immers, organisaties kunnen te maken krijgen met verstoringen van de bedrijfsvoering of bedreiging van medewerkers. Helaas verhard de maatschappij steeds meer. Zo kunnen activisten veel schade aanrichten, worden demonstraties steeds groter en agressiever en wordt bedrijfsspionage steeds geraffineerder. Soms hebben bedrijven zelfs te maken met verstoringen door zogenaamde statelijke acttoren zoals buitenlandse inlichtingendiensten. Met behulp van OSINT kunt u dergelijke onderwerpen al in een vroegtijdig stadium voor zijn.

Wat is uw risico?

Dreigingsanalyse