BREEAM In-Use Veiligheidsadviseur

Cocoon risk management helpt u middels BREEAM In-Use, uw duurzaamheidsambities te behalen

Home » Security Consultancy Breeam In Use

CPTED

BREEAM In-Use

Cocoon risk management kan voor uw organisatie als onafhankelijk veiligheidsadviseur in het kader van de BREEAM MAT02 en MAT03 beoordelingsrichtlijnen een veiligheidsadvies voor uw (ver)bouwproject opstellen. Wij beschikken over veel ervaring en specialistische kennis op het gebied van Security by Design en CPTED waardoor wij vaak een hoger veiligheidsniveau kunnen behalen tegen lagere initiële kosten.

BREEAM In-Use is sinds 2009 de certificeringsmethode voor het verduurzamen van bestaande utiliteitsgebouwen en woningen. Wij zijn als onafhankelijke BREEAM veiligheidsadviseur dé voorloper van slimme oplossingen met betrekking tot BREEAM. Wij gebruiken de Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) methode. Hiermee kunnen we gewenst en ongewenst gedrag beïnvloeden zonder dat het een nadelig effect heeft op het gevoel van veiligheid, de begroting van het project of de algemene belangen op het gebied van veiligheid en toegankelijkheid. De belangrijkste dragers voor deze methode zijn dan ook het gezamenlijk economisch- en veiligheidsbelang.

Interesse? Lees gerust verder en ontdek de voordelen.

 

Over Cocoon


Cocoon risk management levert al sinds 2000 praktische oplossingen op het gebied van Safety, Security en Design. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit het inventariseren van uw risico's en het geven van professioneel onderbouwd advies op maat.

Onafhankelijk

Wij zijn een Nederlands, onafhankelijk adviesbureau.

Oplossingsgericht

Efficiënte, effectieve en klantgerichte oplossignen voor elk veiligheidsvraagstuk.

Innovatief

Cocoon staat bekend als een van de voorlopers in de markt.

Persoonlijke Aanpak

Een persoonlijke benadering gecombineerd met een projectmatige aanpak geeft maatwerk.

Rob van Dijk RSE RCE ATO
0031 (0) 79233150 | info@cocoon.nl

BREEAM In-Use beoordelingsrichtlijnen

Bij de beoordelingsrichtlijn In-Use MAT02 dient veiligheid vanuit perspectief van de beheerder, de gebruiker, en de maatschappij (b.v. politie) beschouwd te worden. Er dient een beleid te worden gemaakt dat niet vanuit incidenten wordt gevoed, maar op basis van een gedegen analyse van de dreiging en de risico’s. Voor een goed onderbouwd preventiebeleid is een gekwalificeerd veiligheidsadviseur nodig.

De beoordelingsrichtlijn MAT03 voor bestaande bouw gaat over het implementeren van beveiligingsadviezen. Wij vervaardigen een plan van aanpak met daarin de te treffen maatregelen en verklaren dat deze maatregelen zijn opgevolgd of voor opvolging zijn ingepland. Wij kunnen periodieke audits uitvoeren waarin we de risico’s opnieuw afwegen, de staat van de risico beperkende maatregelen controleren en toetsen of de betreffende medewerkers hun rol goed uitvoeren.

 

breeam, nieuwbouw, renovatie, in-use, in use, brl, cocoon, veiligheidsadviseur

Onze resultaten

Totaal aantal gecertificeerd vloeroppervlak

certificaten uitgegeven (vanaf 2016)

%

Utiliteitsgebouwen gecertificeerd

BREEAM In-Use, breeam, cpted

Waarom Cocoon als uw BREEAM veiligheidsadviseur?

Bij Cocoon risk management B.V. hebben we al meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van dreigingsonderzoek, risicoanalyses, beveiligingsplannen en beveiligingsbestekken. Projecten die we hebben mogen begeleiden variëren van onderwijs- en zorginstellingen tot high risk locaties behorend tot nationale vitale infrastructuur. Door ons innovatief vermogen, jarenlange ervaring en kwalificaties op het gebied van veiligheid zijn wij een geschikte (keten)partner voor uw BREEAM In-Use project. Wij maken gebruik van de Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) methode. Met CPTED kunnen ongewenst gedrag beïnvloeden zonder dat het een nadelig effect heeft op het gevoel van veiligheid, de begroting van het project of de algemene belangen op het gebied van veiligheid en toegankelijkheid. Bij Cocoon houden wij dus altijd rekening met zowel het economisch als het veiligheidsbelang. Zo zorgen we voor lage kosten en een hoge opbrengst.

Interesse? Lees gerust verder of zoek meteen contact met ons!

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij streven binnen onze organisatie naar korte communicatielijnen. Vanwege de complexiteit en diversiteit van de projecten stellen wij voor onze klanten meestal een team van specialisten samen. Het projectteam kent voor de opdrachtgever altijd één vaste contactpersoon die met alle ins- en -outs van uw specifieke situatie bekend is. Dit persoonlijke element gecombineerd met de aanpak van het projectteam levert maatwerk op. Bij de oplevering ontvangt u een advies af met een plan van aanpak waarin duidelijk staat omschreven hoe u de geconstateerde beveiligingsrisico’s kunt beperken. Dit document heeft u nodig voor de bewijsvoering van dit onderdeel van de beoordelingsrichtlijn. Cocoon risk management is een volledig onafhankelijk adviesbureau dat zich niet beïnvloed weet van enige vorm van belangenverstrengeling. Verwacht van ons heldere en bruikbare rapportage. Kwaliteit en integriteit staan bij ons hoog in het vaandel!

 

terreur, terrorism, cocoon risk management, preventie, prevention, cpted, security, design