Veiligheidshandboek Opstellen

Cocoon levert onafhankelijk en open advies bij al uw vraagstukken over beveiliging, brandveiligheid, arbo en milieu.

Home » Safety Consultancy Veiligheidshandboek Opstellen

veiligheidshandboek, safety

Structuur in uw veiligheidsbeleid

Cocoon risk management maakt samen met u een compleet veiligheidshandboek voor uw organisatie. Brandveiligheid, Veiligheid & Gezondheid, Milieu of het Collectie Calamiteitenplan; het kan allemaal in het Veiligheidshandboek opgenomen worden!

Elke organisatie krijgt te maken met veiligheid en de daarbij horende wet- en regelgeving. Op het gebied van brandveiligheid, milieu, Arbo en gezondheid zijn er veel normen en richtlijnen waaraan uw organisatie moet voldoen. De kunst is om al deze regelgeving te vertalen naar uw eigen bedrijfssituatie. De beste manier om uw veiligheid te waarborgen is door een veiligheidshandboek samen te stellen. Waarschijnlijk heeft u al veel geregeld op het gebied van veiligheid, Cocoon stelt een compleet en alles omvattend handboek voor u op waarin hetgeen wat u reeds op orde heeft gemakkelijk opgenomen kan worden. Uiteindelijk bundelen onze ervaren specialisten vergunningen, beleid en uitvoering samen tot een overzichtelijk en toekomstbestendig geheel.

 

Over Cocoon


Cocoon risk management levert al sinds 2000 praktische oplossingen op het gebied van Safety, Security en Design. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit het inventariseren van uw risico's en het geven van professioneel onderbouwd advies op maat.

Onafhankelijk

Wij zijn een Nederlands, onafhankelijk adviesbureau.

Oplossingsgericht

Efficiënte, effectieve en klantgerichte oplossignen voor elk veiligheidsvraagstuk.

Innovatief

Cocoon staat bekend als een van de voorlopers in de markt.

Persoonlijke Aanpak

Een persoonlijke benadering gecombineerd met een projectmatige aanpak geeft maatwerk.

Rob van Dijk RSE RCE ATO
0031 (0) 79233150 | info@cocoon.nl

Waar bestaat een Veiligheidshandboek uit?

In een veiligheidshandboek wordt opgenomen hoe een organisatie dient te handelen op het gebied van veiligheid conform wet- en regelgeving. Het veiligheidshandboek is opgebouwd uit vier vaste en twee additionele modules. De vaste modules zijn het gebouwdossier, de V&G module, het BHV plan en het ontruimingsplan. Daarbovenop hebben wij bij Cocoon nog een milieu module en een collectecalamiteitenplan ontwikkeld. Deze zijn ontwikkeld voor organisaties die zich aan diverse milieuvergunning moeten houden en het collectiecalamiteitenplan is specifiek ontwikkeld voor de museale sector of soortgelijke organisaties.

Wij beseffen ons bij Cocoon heel goed dat niet alles opnieuw hoeft te worden ontwikkeld en opgesteld. Wij kunnen dus hetgeen wat u reeds op orde heeft gemakkelijk opnemen in het veiligheidshandboek en alleen dat aanvullen wat nog ontbreekt of verbetering behoeft. Doorgaans constateren we dat meer dan 80% al op orde is. Wij zijn er dan voor die laatste 20% en de puntjes op de ‘i’ en zetten letterlijk onze handtekening onder het plan. Zo bent u klaar voor aansprakelijkheden en vragen van brandweer of arbeidsinspectie, gemeente en milieudienst.

 

Veiligheidshandboek
veiligheid, ss rotterdam, noodplan, bedrijfsoodplan, ontruiming, oefening

Waarom een veiligheidshandboek van Cocoon?

De specialisten van Cocoon risk management hebben al meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van Safety & Security. Wij hebben in die afgelopen 20 jaar erg veel ervaring opgedaan bij grote Nederlandse en buitenlandse bedrijven, organisaties met veel gebouwen of juist organisaties die in een zogenaamd multi-tennant gebouw zijn gehuisvest. In 2007 vroeg een grote internationale gebouwbeheerder ons een compleet maar modulair opgebouwd handboek te ontwikkelen voor zowel single- als multi-tennant situaties; één jaar later wat ons veiligheidshandboek geboren.

Het veiligheidshandboek heeft zich sindsdien bewezen als een compleet en duurzaam middel om al uw zaken met betrekking tot brandveiligheid, Arbeidsomstandigheden en Milieu te documenteren en te borgen. Een paar voordelen van een handboek zijn dat tekenwerk, vergunningen en beleid overzichtelijk gedocumenteerd wordt, er verbetering van het veiligheidsbewustzijn plaatsvindt en dat uw zich geen zorgen meer hoeft te maken over brandweer, milieu- of Arbodienst inspecties.

Interesse? Zoek meteen contact en laat ons voor u een veiligheidshandboek op te stellen!

 

De voordelen op een rij

√  Modulair opgebouwd, beproefd en geborgd
√  Optimale samenwerking en delen van kennis
√  Nooit stress voor controles van de brandweer, milieu- of Arbodienst
√  Tekenwerk, vergunningen en beleid overzichtelijk gedocumenteerd
√  Uitermate geschikt voor bedrijfsverzamelgebouwen
√  Geregistreerd onderhoud voor overheidsinspecties
√  Verbetering van veiligheidsbewustzijn personeel
√  Professionele uitstraling van uw bedrijf
√  Bewezen kosten efficiënt