Security by Design – CPTED

Cocoon levert CPTED adviezen voor uw bouw -of nieuwbouwproject.

Home » Securitybydesign Consultancy Cpted

cpted, cocoon risk management, design

Security by Design

Cocoon risk management is gespecialiseerd in het toepassen van Security by Design volgens de CPTED -methode. Wij passen bouwkundige maatregelen toe op uw bouw- of verbouwproject waardoor u tegen lagere initiële kosten een hoger veiligheidsniveau behaalt.

CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) is een ontwerpmethode waarin veiligheid centraal staat. Deze methode staat ook bekend als Security by Design. Door gebouwen op een bepaalde manier te plannen, ontwerpen of in te richten wordt criminaliteit, overlast en ongewenst gedrag tegengegaan. Deze aanpak wordt in Nederland ‘Veilig ontwerp en beheer’ (VOB) genoemd. CPTED is een multidisciplinair proces. Dit betekent dat niet alleen ongewenst gedrag geen kans krijgt maar dat gewenst gedrag zelfs gestimuleerd wordt. Het toepassen van Security by Design kan dus vele voordelen hebben op zowel economisch als veiligheidsgebied. Wij zijn bij Cocoon experts op het gebied van CPTED volgens ISO 22341 en hebben in de private sector al veel grote projecten middels de CPTED strategie mogen uitvoeren. Neem gerust een kijkje in ons portfolio.

Bent u aan het bouwen of verbouwen en bent u benieuwd naar de voordelen van CPTED? Lees en klik gerust verder of zoek vandaag nog vrijblijvend contact!

 

Over Cocoon


Cocoon risk management levert al sinds 2000 praktische oplossingen op het gebied van Safety, Security en Design. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit het inventariseren van uw risico's en het geven van professioneel onderbouwd advies op maat.

Onafhankelijk

Wij zijn een Nederlands, onafhankelijk adviesbureau.

Oplossingsgericht

Efficiënte, effectieve en klantgerichte oplossignen voor elk veiligheidsvraagstuk.

Innovatief

Cocoon staat bekend als een van de voorlopers in de markt.

Persoonlijke Aanpak

Een persoonlijke benadering gecombineerd met een projectmatige aanpak geeft maatwerk.

Rob van Dijk RSE RCE ATO
0031 (0) 79233150 | info@cocoon.nl

Wat is CPTED?

CPTED is een multidisciplinaire aanpak voor het tegengaan van crimineel en ongewenst gedrag door middel van ontwerp en beheer. Het doel van CPTED is om een gebouw of gebied zo te ontwerpen dat het aantal veiligheidsincidenten wordt vermindert en het gewenste gedrag juist toeneemt. CPTED maakt gebruik van de volgende vier principes: Zichtbaarheid, Eenduidigheid, Toegankelijkheid en Aantrekkelijkheid. Door het toepassen van fysieke en sociale maatregelen worden deze vier principes bereikt. Denk hierbij aan maatregelen op het gebied van (voor)verlichting, hekwerken, zichtlijnen en gedragsbeïnvloeding.

Het belangrijkste voor het creëren van een veilige omgeving is de samenwerking tussen verschillende belanghebbende partijen. Het is van belang om de meningen van gebruikers van een gebouw of gebied af te zetten tegen de kennis van de CPTED-experts om zo tot een ontwerp te komen voor een veiligere en positieve omgeving. De specialisten van Cocoon hebben ruime ervaring hierin en staan klaar om uw organisatie naar een hoger veiligheidsniveau te tillen!

 

cpted, design
cpted, design, cocoon

Wat zijn de voordelen van CPTED?

CPTED kan vele voordelen hebben voor uw organisatie, zowel op economisch als veiligheidsgebied. Door het preventief toepassen van maatregelen wordt op een kostenneutrale manier de omgeving veiliger gemaakt. Dit lijdt tot een bewezen afname van criminaliteit, meer sociale cohesie en participatie, een groter gevoel van veiligheid en lagere kosten voor beveiliging en handhaving.

Bij Cocoon zijn we ervan overtuigd dat de kans op een gevoel van onveiligheid toeneemt op het moment dat de veiligheidsmaatregelen niet in overeenstemming zijn met de omgeving. Of dit nu bewust of onbewust plaatsvindt, het levert altijd een ongewenste situatie op. Daarnaast zorgen opzichtige beveiligingsmaatregelen (target hardening) voor doorlopende investeringen, beperking van bewegingsvrijheid en verminderde zelfregulering.

CPTED is dé manier om het veiligheidsgevoel in uw organisatie te bevorderen op een kostenneutrale manier!

Waarom Cocoon?

Wij zijn bij Cocoon al meer dan 20 jaar actief binnen de Safety & Security branche. In die tijd hebben wij veel mooie projecten op het gebied van Security by Design afgerond en ons ontwikkeld tot een ware CPTED-specialist. Onze expert, Rob van Dijk, is bestuurder bij Stichting Veilig Ontwerp en Beheer. En heeft meegeschreven aan richtlijnen op het gebied van Security by Design

Onze visie op veiligheid richt zich op het tot stand brengen van een natuurlijke vorm van veiligheid waarbij de veiligheidsmaatregelen karakteristiek moeten zijn voor uw organisatie. Wij houden altijd rekening met zowel het economisch als het veiligheidsbelang gedurende het traject zodat u een hoger veiligheidsniveau behaalt tegenover lagere initiële kosten. De specialisten van Cocoon analyseren, adviseren en coördineren waar nodig uw nieuwbouw, verbouwing of bestaande bouw. Een kleine aanpassing in een bouwplan of bestaande situatie kan soms al voor een grote verandering zorgen.

Hebben we uw interesse gewekt? Wij passen onze ervaring en deskundigheid graag toe op uw project!