BREEAM HEA11 Veiligheidsadviseur

Cocoon stelt als uw BREEAM HEA11 veiligheidsadviseur een advies voor u op

Home » Security Consultancy Breeam Hea11

BREEAM HEA11

BREEAM HEA11 Nieuwbouw

Cocoon Risk Management heeft in de afgelopen jaren vele tientallen projecten in het kader van BREEAM Nieuwbouw opgeleverd. Als ervaringsdeskundige hebben we dan ook meegeschreven aan de nieuwe BREEAM HEA11 beoordelingsrichtlijn. Dit maakt ons een zeer ervaren en geschikte partner voor nieuwbouw projecten. 

BREEAM-NL Nieuwbouw is sinds 2009 de certificeringsmethode voor duurzaam ontwikkelde nieuwbouw projecten. Wij hebben al meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van onderzoeken, analyses en beveiligingsplannen op het gebied van Security by Design. Onze no-nonsense aanpak richt zich op het implementeren van kosten efficiënte maatregelen die de veiligheid in de omgeving verbeteren. Inmiddels is deze werkwijze met succes op vele projecten toegepast.

Interesse? Lees gerust verder en ontdek de voordelen.

 

Over Cocoon


Cocoon risk management levert al sinds 2000 praktische oplossingen op het gebied van Safety, Security en Design. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit het inventariseren van uw risico's en het geven van professioneel onderbouwd advies op maat.

Onafhankelijk

Wij zijn een Nederlands, onafhankelijk adviesbureau.

Oplossingsgericht

Efficiënte, effectieve en klantgerichte oplossignen voor elk veiligheidsvraagstuk.

Innovatief

Cocoon staat bekend als een van de voorlopers in de markt.

Persoonlijke Aanpak

Een persoonlijke benadering gecombineerd met een projectmatige aanpak geeft maatwerk.

Rob van Dijk RSE RCE ATO
0031 (0) 79233150 | info@cocoon.nl

BREEAM HEA 11 Veiligheidsadviseur

U dient aan te tonen dat tijdens de ontwerpfase een aantoonbaar gekwalificeerde veiligheidsadviseur een veiligheidsadvies heeft opgesteld. Daarnaast moet het ontwerpteam tijdens het ontwerpproces overleg gehad hebben met de veiligheidsadviseur en moeten de aanbevelingen zijn verwerkt in het ontwerp van het gebouw en (voor zover van toepassing) zijn verwerkt in de tot het ontwerp behorende parkeergelegenheid en de directe omgeving van het gebouw.

Tot slot moet op een van de volgende manieren aangetoond worden dat het gebouw voldoet aan de gedane aanbevelingen:

1. Een inspectierapport van de veiligheidsadviseur bevestigt dat het gebouw voldoet aan de gedane aanbevelingen uit het ontwerp.

2. Het gebouw heeft een BREEAM-NL goedgekeurd beveiligingscertificaat behaald zoals vermeld in tabel HEA11.1.

Wij kunnen voor u als externe gecertificeerde consultant aantoonbaar maken dat u voldoet aan deze richtlijn!

BREEAM HEA11

BREEAM-NL in cijfers

Totaal aantal gecertificeerd vloeroppervlak

Certificaten uitgegeven (vanaf 2016)

Utiliteitsgebouwen gecertificeerd

breeam, nieuwbouw, renovatie, brl, cocoon, veiligheidsadviseur

Waarom Cocoon als uw BREEAM veiligheidsadviseur?

Alle projecten op het gebied van beveiliging en criminaliteitspreventie staan bij Cocoon onder leiding van Rob van Dijk (RSE RCE ATO). Rob van Dijk heeft ruime ervaring met grote en kleinere projecten maar altijd met de missie om te beveiligen zonder inbreuk te doen aan de uitstraling van de omgeving of het gebouw. Moet er zwaar beveiligd worden, dan maken wij een beveiligingsplan en schrijven we een bestek. Maar als dat niet noodzakelijk is dan gebruiken we de Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) methode. Deze methode is grotendeels beschreven in het Handboek Veilig Ontwerp en Beheer van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer, waarvan onze expert Rob van Dijk overigens bestuurder is. Met CPTED kunnen we gewenst en ongewenst gedrag beïnvloeden zonder dat het een nadelig effect heeft op het gevoel van veiligheid, de begroting van het project of de algemene belangen op het gebied van veiligheid en toegankelijkheid.

Bij Cocoon houden wij dus altijd rekening met zowel het economisch als het veiligheidsbelang gedurende het traject zodat u een hoger veiligheidsniveau behaalt tegenover lagere initiële kosten!

Wat kunt u van ons verwachten?

BREEAM-NL Nieuwbouw is een uitstekende methode om op het gebied van veiligheid duurzame oplossing te implementeren. De BREEAM HEA11 beoordelingsrichtlijn richt zich op het identificeren en stimuleren van effectieve ontwerpmaatregelen die de sociale veiligheid in de omgeving van het project verhogen. Met als doel om bescherming te bieden tegen vaak voorkomende criminaliteit zoals vernielingen, gelegenheidsinbraken en diefstal.

Wij hebben onze advieswerkzaamheden met betrekking tot BREEAM trajecten opgedeeld in overzichtelijke fasen. Zo weet u precies wat u op welk moment van ons mag verwachten en kunt u daar in uw planning en uw proces rekening mee houden. Nadat we een schriftelijke opdracht hebben ontvangen gaan we meteen voor u aan de slag. Cocoon risk management is een volledig onafhankelijk adviesbureau dat zich niet beïnvloed weet van enige vorm van belangenverstrengeling. Kwaliteit en integriteit staan bij ons hoog in het vaandel!