Privacy policy

Home » Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Cocoon risk management kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Cocoon risk management en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Cocoon risk management verstrekt.

Cocoon risk management kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– De organisatie waarvoor u werkt
– Uw geslacht
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM COCOON RISK MANAGEMENT UW GEGEVENS NODIG HEEFT
Cocoon risk management verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u telefonisch niet bereikbaar blijkt. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG BEWAART COCOON RISK MANAGEMENT UW GEGEVENS?
Cocoon risk management bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Cocoon risk management verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Cocoon risk management. Cocoon risk management zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Cocoon risk management neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Cocoon risk management maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@cocoon.nl. In het kader van een eventuele opdrachtverlening kunnen wij u ons ‘informatiebeveiligingsplan voor extene toepassing’ sturen.

Cocoon risk management is als volgt te bereiken:
Postadres: Koraalrood 153, 2718 SB Zoetermeer
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 28089969
Telefoon: +31(0)79 320 31 50
E-mailadres: info@cocoon.nl