“Een gedetailleerde kijk op een Brandveiligheidstraject: Van inventarisatie tot gebruiksmelding in een museumomgeving”

In ons streven om een breed scala aan klanten te bedienen, hebben we onlangs de kans gehad om oude klant en een bijzondere en waardevolle instelling te ondersteunen: een museum.

Onze taak was om een uitgebreid brandveiligheidsadvies te bieden, gericht op de inventarisatie en beoordeling van brandscheidingen, de aanvraag van een gebruiksmelding bij de gemeente, en het aanpassen van alle tekenwerk, inclusief de ontruimingsplattegronden.

De brandveiligheidsexpert
Onze brandveiligheidsexpert begon het project met een grondige inventarisatie van de bestaande brandscheidingen binnen het museum. Dit is een essentiële stap om de huidige brandveiligheidsstatus van het gebouw te begrijpen, met name gezien de onschatbare waarde van de kunstwerken en historische objecten die het huisvest.

Beoordeling van de huidige situatie
Na de inventarisatie voerden we een gedetailleerde beoordeling uit om de effectiviteit en naleving van de huidige brandscheidingen te bepalen. Het doel was om ervoor te zorgen dat in het geval van brand de vlammen en rook zich niet snel zouden verspreiden, waardoor er voldoende tijd zou zijn voor de evacuatie van bezoekers en personeel en de bescherming van de collectie.

De Gebruiksmelding
Vervolgens hebben we het museum begeleid bij de aanvraag van een gebruiksmelding bij de gemeente. Gezien de specifieke eisen en verantwoordelijkheden die musea hebben tegenover hun publiek en hun collecties, is het van cruciaal belang dat ze voldoen aan alle wettelijke brandveiligheidseisen. Onze expertise en ervaring stelden ons in staat om dit proces soepel en efficiënt te beheren.

Ontruimingsplattegronden
Tot slot hebben we al het tekenwerk van het museum aangepast, inclusief de ontruimingsplattegronden. Deze plattegronden zijn essentieel om de veiligheid van bezoekers en personeel te waarborgen in het geval van een noodsituatie. We hebben ervoor gezorgd dat deze plattegronden volledig up-to-date zijn en voldoen aan de nieuwste richtlijnen en best practices op het gebied van brandveiligheid in musea.

Onze aanpak
Bij Cocoon risk management, nemen we onze rol als brandveiligheidsadviseurs zeer serieus, vooral wanneer we werken met klanten zoals musea, waar de veiligheid van zowel mensen als onschatbare objecten op het spel staat. Ons team van experts staat klaar om u te helpen met al uw brandveiligheidsbehoeften, van inventarisatie en beoordeling tot het indienen van gebruiksmeldingen en het aanpassen van uw tekenwerk. We zijn er trots op dat we onze klanten kunnen ondersteunen in hun streven naar optimale brandveiligheid.