NCSC-2022-0788 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in HCL Domino en HCL Notes

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in HCL Domino en HCL Notes. De kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat willekeurige code uit te voeren.