Visie op veiligheid voor zorgverlener

Voor Proteion, een middelgrote zorgverlener, in Limburg schreef Rob van Dijk in 2017 de visie op veiligheid. Gedragsbeïnvloeding door gebruik te maken van onder andere CPTED en innovatie zijn de ‘back bone’ van het document. Het resultaat was verrassend en zal er bij een juiste uitvoering zeker toe leiden dat risico’s beheersbaar blijven en tegelijk bijdragen aan een versterkt gevoel van veiligheid. En dat allemaal zonder te investeren in traditionele beveiligingsmiddelen zoals camera’s.

Visie op veiligheid

Voorafgaand aan de visie werd onderzoek gedaan naar wat de risico’s nu werkelijk zijn en welke cultuur er binnen de organisatie heerst. In de zorg zijn in het algemeen de cliënten/bewoners meer kwetsbaar dan gemiddeld, daar ligt dan ook de focus. Het is dus ook belangrijk om een leefomgeving te creëren waar en zich prettig en veilig voelt. En dat is precies wat Cocoon risk management met de visie bereikt.