Minimum security standards

Voor bedrijven die beveiliging serieus nemen ontwikkelen onze security specialisten Minimum Security Standards.
Voor een grote transport organisatie, behorend tot de Nationale Vitale Infrastructuur, beoordeelden wij een door henzelf ontwikkelde risicoanalyse methodiek.
Vervolgens vervaardigde wij per risiconiveau en gebouwtype de zogenaamde Minimum Security Standards.

Minimum Security Standards zijn de veelal bouwkundige en installatietechnische beveiligingsmaatregelen waar een bouwwerk minimaal aan moet voldoen. Dit niveau wordt uiteraard door de betreffende organisatie zelf bepaald, geholpen door ons advies en algemene standaards waar die voor handen zijn.

Zodra het (top)management van de betreffende organisatie deze Standards als beleid bekrachtigd, is het mogelijk om er bij eventuele verbouwingen of onderhoud naar te verwijzen. Hierdoor is het meteen duidelijk waar een beveiligingsvoorziening aan dient te voldoen. Dit komt de kwaliteit van beveiliging, maar ook de snelheid waarmee onderhoud kan woorden uitgevoerd of een bestek kan worden geschreven ten goede.
Daarnaast is het op basis van Minimum Security Standards mogelijk om periodiek te auditen. Cocoon risk management BV is een onafhankelijk adviesbureau dus bij uitstek geschikt voor dit werk.