Overeenstemming aanvullende richtlijn terrorismebestrijding
- 11.03.2016

Tijdens de Raad van EU Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ Raad) is overeenstemming bereikt over het collectief standpunt van de lidstaten over EU-richtlijn terrorismebestrijding. Onder Nederlands voorzitterschap is in recordtijd, binnen twee maanden, een zogenaamde algemene oriëntatie (general approach) bereikt over de ontwerp-richtlijn terrorismebestrijding.
Source: NCTV Overeenstemming aanvullende richtlijn terrorismebestrijding