cocoon risk management-cpted-security-by-design

CPTED en Security by Design

De voordelen van CPTED en Security by Design

CPTED staat voor Crime Prevention Through Environmental Design, een ontwerpmethode die als sinds 1958 bestaat en steeds meer terrein wint. De doelstelling van CPTED en Security by Design is het dusdanig ontwerpen van een gebouw of gebied zodat ongewenst gedrag geen kans krijgt en gewenst gedrag juist gestimuleerd wordt. Deze Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) methode heeft vele voordelen.

Maar de belangrijkste zijn wel het gezamenlijk economisch- en veiligheidsbelang.

Overheden, projectontwikkelaars, ondernemers en burgers hebben er namelijk in alle gevallen allemaal voordeel bij!

Enkele andere voordelen op een rij:
• bewezen afname van criminaliteit
• meer sociale cohesie en participatie
• lagere kosten voor beveiliging en handhaving
• groter gevoel van veiligheid bij gebruikers
• natuurlijke oplossingen in plaats van target hardening

Cocoon als ketenpartner voor CPTED

Het belangrijkste voor het creëren van een veilige omgeving is de samenwerking tussen verschillende belanghebbende partijen. Een gebruiker van een gebouw of gebied heeft ongetwijfeld een mening over gewenst en ongewenst gedrag of de wijze waarop een gebouw of gebied bij voorkeur wordt gebruikt. Het is van belang deze kennis af te zetten tegen onze de kennis van criminaliteit en potentieel ongewenst gedrag. Op basis van deze informatie kan een architect of ontwerper effectief werken aan een veilige omgeving die wellicht goed te onderhouden is en waar positieve energie uit voort komt.

Veiligheid en de omgeving

Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is. Het begrip veiligheid bestaat zowel rationeel als denkbeeldig. Iemand kan zich veilig voelen maar het rationeel gezien niet zijn en andersom. Dit noemen we ook wel schijnveiligheid (respectievelijk schijnonveiligheid), wat een nadelig effect heeft op de veiligheidsbeleving van mensen.

Bij Cocoon zijn we ervan overtuigd dat de kans op een gevoel van onveiligheid toeneemt op het moment dat de veiligheidsmaatregelen niet in overeenstemming zijn met de omgeving. Of dit nu bewust of onbewust plaatsvindt, het levert altijd een ongewenste situatie op.

Daarnaast zorgen opzichtige beveiligingsmaatregelen (target hardening) voor doorlopende investeringen, beperking van bewegingsvrijheid en verminderde zelfregulering.

CPTED advies of quick scan

De specialisten van Cocoon analyseren, adviseren en coördineren waar nodig uw nieuwbouw, verbouwing of bestaande bouw. Een kleine aanpassing in een bouwplan of bestaande situatie kan soms al voor een grote verandering zorgen.

Hebben we uw interesse gewekt? Wij informeren u graag over onze werkwijze met betrekking tot Veilig Ontwerp & Beheer.

CPTED en de veranderende maatschappij

Security by Design
BREEAM HEA11 voor herontwikkeling Ringpark-gebouw

BREEAM MAN8 maakt plaats voor BREEAM HEA11 als haalbare en betaalbare beveiligingsstrategie. De veiligheidsadviseurs van Cocoon helpen u er graag mee op weg.

Bekijk Casus
Beveiliging
BREEAM MAN8 voor de Puls in Amsterdam

Cocoon stelt in haar adviesrapport een gelijkwaardige oplossing voor. Deze financieel zeer aantrekkelijke oplossing komt qua beveiligingsniveau zelfs nog veel hoger uit dan de oorspronkelijke maatregelen die door de DGBC worden voorgeschreven!

Bekijk Casus