criminaliteitspreventie, beveiligingsadviseur, cocoon risk management

Criminaliteitspreventie

Security en risk management

Security betekent letterlijk beveiliging of bescherming, het geheel van maatregelen dat er op is gericht te beschermen tegen criminele risico’s die zowel van binnenuit als van buitenaf kunnen komen. Een onafhankelijke beveiligingsadviseur heeft de kennis en ervaring om dit werk zorgvuldig en efficiënt uit te voeren.

Onder criminaliteitspreventie valt wat ons betreft ook zware criminaliteit en terreur gerelateerde risico’s. Cocoon is als beveiligingsadviseur al 16 jaar lang gespecialiseerd in het onderzoeken, analyseren en oplossen van risico’s op elk niveau. Van interne fraude tot aanslagen of overvallen met explosieven of andere zware wapens.

Criminaliteit is kostbaar

Het woord zegt het eigenlijk al, criminaliteitspreventie is het voorkomen van criminaliteit of ongewenst gedrag. Dat kan door zichtbare maatregelen te treffen zoals camera’s, dan hebben w het eigenlijk over afschrikken. We kunnen dit ook bereiken door de weerbaarheid van bijvoorbeeld een gebouw te vergroten, dat noemen we target hardening. Maar vaak is het ook mogelijk om een gebouw of gebied zodanig te ontwerpen dat een crimineel zich er onveilig voelt en een bezoeker zich juist veilig. De laatste vorm van criminaliteitspreventie noemen we ook wel Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) of Security by Design. Veelal is een combinatie van deze drie soorten maatregelen het meest effectief.

Criminaliteit, maar ook alleen al de dreiging, kunnen de overheid en het bedrijfsleven veel geld kosten. Maar ook het achteraf maken van een risicoanalyse en het uitvoeren van beveiligingsmaatregelen zijn al snel een kostbare aangelegenheid. Soms kan het niet anders maar probeer zo vroeg mogelijk in een nieuwbouw-, renovatie- of herstructureringsfase te beginnen met criminaliteitspreventie.

Beveiligingsadviseur

De security experts van Cocoon risk management zijn graag behulpzaam bij het onderzoeken van de risico’s, het ontwikkelen van beleid of het maken van een plan van aanpak voor individuele partijen. Dit doen wij voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Ook vormen wij, in het kader van Publiek Private Samenwerking, consortia om zo gezamenlijk grote of complexe projecten aan te kunnen. In onze portfolio op deze website kunt u verschillende voorbeelden vinden van projecten die wij met succes hebben uitgevoerd.

Het daadwerkelijk beperken van criminaliteit en het daadwerkelijk verbeteren van het gevoel van veiligheid leveren op lange termijn aantoonbaar een forse kostenbesparing op. Wees dus op tijd met het maken van een veiligheidsplan.

Security by Design
Veiligheid op de ss Rotterdam

Oud Holland Amerika Lijn stoomschip De Rotterdam is een volledig in de originele staat gerenoveerd…

Bekijk Casus
Safety
PGS-15 Uitgangspuntendocument Newell Rubbermaid

Newell Rubbermaid produceert luchtverfrissers en sanitaire hygiënemiddelen in de vorm van kant en klare…

Bekijk Casus