Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie: hoe werkt dat nou eigenlijk?
- 26.05.2016

Pagina
gewijzigd door
Ester van Aalst

26-05-2016

In de Omgevingswet staat dat gemeenten een omgevingsvisie moeten maken. In de omgevingsvisie moet de gemeente onder andere aangeven hoe zij bij ruimtelijke ontwikkelingen zorgt voor veiligheid en omgaat met risicobronnen.

In een omgevingsvisie geeft de gemeente onder meer aan waar de industrie mag groeien, hoe zij om wil gaan met herontwikkelingslocaties en waar voor nieuwe woningen wordt gekozen. De gemeenten Rotterdam, Eindhoven, Waalwijk, Harlingen, Ermelo en Maasgouw gaan nu in de praktijk testen of en hoe dit werkt.

Meer informatie over de pilots omgevingsvisie

 

 

 


Source: Relevant externe veiligheid Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie: hoe werkt dat nou eigenlijk?