vuurlastberekening, advies brandveiligheid, brandveiligheid, beheersbaarheid van brand, risicoanalyse

Vuurlastberekening

Bij het maken van een vuurlastberekening gaan we altijd uit  van de mogelijkheden bij onze klant en niet vanuit de beperkingen die de wetgeving in eerste instantie oplegt. Wij kijken dus bij voorkeur naar het economische belang en naar de gewenste bedrijfsvoering en gaan van daaruit op zoek naar wat wél mogelijk is.

 

Vuurlast

De ontwikkeling van brand in een gebouw is in hoge mate afhankelijk van de brandbaarheid van de inventaris en de bouwconstructie.

De vuurlast van een gebouw bepaalt uiteindelijk de maximale grootte van een brandcompartiment en de mate waarin brandpreventieve voorzieningen moeten worden getroffen.

In het bouwbesluit wordt de grootte, en daarmee de beperking, van het brandcompartiment per gebruiksfunctie omschreven. Stelregel is dat de grootte van een brandcompartiment in een gebouw in relatie moet zijn tot de aanwezige opgeslagen materialen/producten (lees vuurlast).

Voor het verkrijgen dan wel wijzigen van een bouwvergunning wordt van de aanvrager verlangt dat hij kan aantonen dat de brandveiligheid van het gebouw overeenkomt met het beoogde niveau van brandveiligheid van het Bouwbesluit. Er moet dus een vuurlastberekening worden gemaakt en dat is het werk voor een specialist.

 

Bouwbesluit

Het bouwbesluit geeft niet alleen beperkingen tot de grootte van een brandcompartiment maar biedt ook de mogelijkheid om op basis van gelijkwaardigheid een groter brandcompartiment toe te passen. Gelijkwaardigheid houdt in dat bij verandering van een brandcompartiment altijd een gelijkwaardig brandveiligheidsniveau wordt gewaarborgd zoals in beginsel is bedoelt in het bouwbesluit.

 

Beheersbaarheid van brand

Om een gelijkwaardig brandveiligheidsniveau aantoonbaar toe te kunnen passen wordt onder andere gebruik gemaakt van de “Methode beheersbaarheid van brand” uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse zaken. Op basis van deze methode kan de werkelijke compartimentsgrootte worden berekend, waarbij de vuurlast een essentiële factor is. Ook de NEN 6060 biedt een bepalingsmethode voor grotere brandcompartimenten.

 

NEN 6060

Sinds juni 2015 geeft de NEN 6060 in het kader van het gelijkwaardigheidsprincipe uit het Bouwbesluit van 2012 de mogelijkheid middels berekeningen van de vuurlast grotere brandcompartimenten toe te passen. Deze NEN 6060 is de opvolger van de Methode beheersbaarheid van brand en vervangt

deze methodiek. Ook de NEN 6060 werkt met zogenaamde maatregelpakketten waarin de gelijkwaardigheid aan het brandveiligheidsniveau kan worden getoetst. Een dergelijke toetsing vereist expertise en inlevingsvermogen .

 

Expertise Cocoon

Cocoon heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een innovatief adviesbureau op het gebied van brandveiligheid en heeft zich gespecialiseerd in onder andere het opstellen van een vuurlastberekening en beheersbaarheid van brand. De specialisten van Cocoon hebben al veel aansprekende projecten gerealiseerd en daarmee in bijna alle gevallen fors op de initiële kosten bespaard.

 

Safety
Brand Masterplan voestalpine Polynorm B.V

Het bedrijf voestalpine Polynorm B.V. is gespecialiseerd in het produceren van metalen carrosseriedelen voor de automobielindustrie..

Bekijk Casus
Safety
Veiligheidshandboek ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Samen met vervoerders zetten zij zich…

Bekijk Casus