criminaliteitspreventie, beveiligingsadviseur, cocoon risk management

Vergunning en onderzoek

Het aanvragen en het in bezit hebben van een vergunning is een verantwoordelijkheid van de gebruiker. Ook het actualiseren van een vergunning valt onder deze verantwoordelijkheid.

Zeker bij nieuw- en verbouw is het van belang rekening te houden met wijziging van een bestaande vergunning of aanvraag van een nieuwe vergunning. Wie bijvoorbeeld een fabriek of opslag-en overslagloods wil bouwen of verbouwen, kan te maken krijgen met een grote hoeveelheid vergunningen en voorschriften. Wil je zeker weten dat je geen tijd verliest en dat alle verantwoordelijkheden zijn afgedekt, dan kan Cocoon risk management hierin begeleiden.

Begeleiding bij een vergunningaanvraag

Cocoon begeleid trajecten voor de aanvraag of wijziging van uw vergunningen op het gebied van bouwen, brand en milieu. Niet alleen wordt door ons het volledige papierwerk uit handen genomen, ook het benodigde specifieke tekenwerk wordt door ons verzorgt.

Onderzoek brandveiligheid

Een brandveiligheidsonderzoek of rapportage geeft antwoord op de vraag welke organisatorische, bouwkundige en installatietechnische maatregelen er, al dan niet binnen het kader van wet- en regelgeving, in het bedrijf zijn getroffen.

Cocoon beschikt niet alleen over een ruime specifieke expertise op het gebied van (brand)veiligheid, maar ook over jarenlange ervaring binnen verschillende soorten organisaties. Economische haalbaarheid en praktische uitvoerbaarheid vormen samen met een onafhankelijk en objectieve rapportage altijd onze doelstelling.

Cocoon helpt u bij:
• Beheersbaarheid van brand (vuurlastberekeningen)
• ATEX Explosieveiligheid
• Masterplan brandveiligheid
• Opslag gevaarlijke stoffen PGS-15 Locatie specifiek advies

De specialisten van Cocoon analyseren, adviseren en coördineren waar nodig uw nieuwbouw, verbouwing of bestaande bouw. Een kleine aanpassing kan soms al voor een grote verandering zorgen; wij komen graag vrijblijvend bij u langs om onze werkwijze toe te lichten.

Security by Design
BREEAM HEA11 voor herontwikkeling Ringpark-gebouw

BREEAM MAN8 maakt plaats voor BREEAM HEA11 als haalbare en betaalbare beveiligingsstrategie. De veiligheidsadviseurs van Cocoon helpen u er graag mee op weg.

Bekijk Casus
Beveiliging
BREEAM MAN8 voor de Puls in Amsterdam

Cocoon stelt in haar adviesrapport een gelijkwaardige oplossing voor. Deze financieel zeer aantrekkelijke oplossing komt qua beveiligingsniveau zelfs nog veel hoger uit dan de oorspronkelijke maatregelen die door de DGBC worden voorgeschreven!

Bekijk Casus