onafhankelijk, adviseur,adviseur brandveiligheid, advies, adviesbureau, brandveiligheid, cocoon, risk, management, continuiteit, bedrijfsvoering, mens,

Brandveiligheid

Bij verbouwingstrajecten, zowel nieuwbouw als een verbouwing of uitbreiding moet doorgaans worden voldaan aan wet- en regelgeving en een verscheidenheid aan normeringen op het gebied van brandveiligheid. Cocoon risk management is onafhankelijk adviseur brandveiligheid. Wij hebben als ervaren adviseur ruime ervaring en bekijken de situatie het liefst vanuit het bedrijfsbelang.

Adviseur brandveiligheid

De regels en normeringen zijn vastgelegd in Bouw- en Gebruiksvergunningen, Gebruiksmeldingen, Wet Milieubeheer en een Omgevingsvergunning. Zaken waar u waarschijnlijk niet dagelijks mee te maken heeft. Een onafhankelijke adviseur in brandveiligheid zorgt voor een heldere vertaling van deze verplichtingen naar praktische oplossingen die bij uw organisatie passen. Ook kan Cocoon als mediator tussen uw organisatie en de overheid of brandweer een belangrijke rol spelen in het soepel laten verlopen van vergunningsaanvragen en de daadwerkelijke uitvoering van de bouw.

Waarom Cocoon als uw adviseur voor brandveiligheid?

Wij zijn van mening dat een goede voorbereiding, kennis van zaken en professionele ondersteuning veel problemen kan voorkomen.

Het is van belang om de brandveiligheid van een gebouw goed te ontwerpen en daar de benodigde vergunningen voor te verwerven. Maar het is ook van belang om bij de oplevering te bepalen of die maatregelen op correcte wijze zijn uitgevoerd. Daarnaast zal de te huisvesten organisatie op de hoogte moeten zijn van specifieke maatregelen zodat men in geval van een calamiteit goed weet te handelen.

Belangrijkste aandachtspunten op het gebied van brandveiligheid zijn:

  • brandcompartimentering en grootte van brandcompartimenten
  • brandscheidingen en toepassingen
  • brandbestrijding en detectie
  • gevaarlijke stoffenopslag
  • taken en verantwoordelijkheden voor zowel de gebruiker als de verhuurder van een gebouw
  • ontvluchting van het gebouw

Audit brandveiligheid

Wij voeren als onafhankelijk adviseur brandveiligheidsaudits uit die geënt zijn op wet-en regelgeving maar die tevens pragmatische oplossingen bieden binnen de kaders van regels en normeringen. Wij denken niet alleen aan de veiligheid voor uw mensen na maar hebben ook aandacht voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Met de adviezen van Cocoon wordt vóóraf rekening gehouden met knelpunten, dit bespaart tijd en geld.

Veiligheidshandboek

Om alle aspecten op het gebied van brandveiligheid te borgen ontwikkelde Cocoon risk management het veiligheidshandboek. Taken en verantwoordelijkheden van zowel de gebruiker als de verhuurder, maar ook vergunningen en tekeningen zijn hierin opgenomen. Daarnaast kan een V&G module, milieu module en de wijze waarop de BHV organisatie en ontruiming zijn geregeld worden opgenomen. Dit handboek is zodanig opgebouwd dat het in zowel single- als multitenant situaties helderheid verschaft. Bij het vervaardigen van een veiligheidshandboek maken we gebruik van eventueel bestaande plannen binnen uw organisatie. Dat scheelt al snel veel tijd en creëert betrokkenheid bij uw medewerkers. Onze adviseur brandveiligheid ondersteunt op deze wijze uw interne organisatie en helpt de taken en verantwoordelijkheden inzichtelijk te maken en te borgen.

 

Safety
Brand Masterplan voestalpine Polynorm B.V

Het bedrijf voestalpine Polynorm B.V. is gespecialiseerd in het produceren van metalen carrosseriedelen voor de automobielindustrie..

Bekijk Casus
Security by Design
Veiligheid op de ss Rotterdam

Oud Holland Amerika Lijn stoomschip De Rotterdam is een volledig in de originele staat gerenoveerd…

Bekijk Casus