terreur, terreur preventie, anti terrorism, design against terrorism, beveiliging, high risk security, cocoon

Terreur preventie

Design against terrorism

De dreiging  van terrorisme in Europa, maar zeker ook in Nederland, blijft aanwezig. Niet alleen worden er in verschillende landen om ons heen aanslagen gepleegd, ook blijft Nederland hoog op de zogenaamde target-list van terreurorganisaties staan. De vraag is dan ook; hoe lang duurt het voordat men een serieuze aanslag in Nederland pleegt. En hebben we dan nog voldoende tijd voor terreur preventie. Want één ding is wel zeker, de dreiging zal voorlopig nog blijven bestaan.

Helaas zijn de gevolgen van terreur(dreiging) zeer groot en niet te verzekeren. Dit staat nog los van de impact van een aanslag op de samenleving en wellicht op uw organisatie in het bijzonder. Het is raadzaam om een inventarisatie te doen van het risico en de eventuele gevolgen van een aanslag zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan.

Is terreur en het plegen van aanslagen nieuw? Nee is het antwoord. Voor ons Nederlanders is het dan weliswaar geen dagelijkse kost, maar in andere landen kent men terreuraanslagen helaas maar al te goed. De terroristen van vandaag nemen dan ook graag de succesvolle werkwijzen (modus operandi) van de terroristen van vroeger over, en breiden hun werkterrein ook snel uit binnen Europa.

Dus op de vraag, kunnen we er iets tegen doen, is het antwoord ook helder. Dat kunnen we zeker! We kunnen niet precies bepalen welk doelwit men zal kiezen en we weten ook niet op welke wijze men precies een aanslag zal plegen, maar we kunnen ons wel goed beschermen tegen zogenaamde modus operandi uit het verleden. Ook kunnen we een goede inschatting maken van eventuele nieuwe modus operandi.

Naast onze expertise op het gebied van georganiseerde criminaliteit en terrorisme kunnen we het de opponent ook bijzonder moeilijk maken met behulp van Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). Een uitstekende methode om risico’s al aan de tekentafel te elimineren. Design against terrorism als optima forma voor terreur preventie dus!

Directe risico’s

Terroristen zijn er op uit om paniek en maatschappelijke ontwrichting te veroorzaken. Zo zijn de zogenaamde soft targets zoals een pretpark of een publieksevenement al snel een serieus doelwit

Maar ook hard targets zoals onze vitale infrastructuur (de financiële sector, de datasector, de transportsector, Schiphol en havengebieden) lopen een verhoogd risico.

Wij inventariseren het risico en maken een inschatting van de kans en de eventuele impact. Op basis van deze gegevens kunnen we gericht maatregelen treffen om het een opponent bijzonder moeilijk te maken. Denk hierbij aan ontwerptechnische maatregelen waardoor een aanslag gewoonweg niet uitvoerbaar is, maar ook aan het optimaliseren van sociale controle en het beperken van de potentiële impact.

Maar pas op dat u geen maatregelen treft die op het oog aarbetonblokkenroermond_ftdig lijken, zoals betonblokken, maar in de praktijk niets voorstellen. Want zo creëert u alleen maar een extra kwetsbaarheid en dat is uw eigen kennis en geloofwaardigheid bij de bescherming tegen terrorisme.

Lees hier meer over dreigingsbeeld terrorisme in Nederland op de website van de NCTB

Indirecte risico’s

U kunt ook indirect te maken krijgen met de gevolgen van een aanslag of dreiging met een aanslag. Wat betekent het voor uw business als uw medewerkers uw bedrijf niet meer kunnen bereiken of als uw toeleveranciers of afnemers door een aanslag of dreiging uitgeschakeld zijn. Ook kunnen bedrijven bij u in de buurt ervoor zorgen dat u indirect ‘last’ heeft van terreurdreiging en kan een gebrekkige informatievoorziening ervoor zorgen dat uw medewerkers uren of soms dagen niet meer productief zijn. De gevolgen zijn dan al snel enorm groot.

Terreur preventie

Doorterreur preventie, terreur, preventie, terrorisme, analyse, bescherming, gemeente bijvoorbeeld prullenbakken anders te ontwerpen kunnen we voorkomen dat terroristen ze gebruiken om explosieven in te verbergen. Ook kan voldoende zicht op de juiste plekken ervoor zorgen dat terroristen zich niet onopvallend kunnen opstellen of verplaatsen. We kunnen bepaalde delen van gebieden autovrij maken, dan wordt het al een stuk lastiger om zeer zware explosieven te gebruiken want die moet je nu eenmaal kunnen vervoeren. Door zogenaamde blast-zones in te richten is het goed mogelijk om aanslagen met explosieven van verschillende grootte goed onder controle te krijgen. We zullen hier in een druk bebouwd land als Nederland goed over na moeten denken maar er zijn nog talloze mogelijkheden voor terreur preventie die we nu onbenut laten. Een goede samenwerking tussen criminologen, security experts, CPTED experts en architecten is noodzakelijk. Wij nemen graag de leiding in dit denk- en ontwerpproces.

Naast ontwerptechnische maatregelen kan het noodzakelijk zijn om maatregelen te treffen waarmee onraad kan worden gesignaleerd of geobserveerd. Ook kunnen medewerkers getraind worden in het signaleren van ongewone situaties.

Maar hoe u het ook wendt of keert, in het algemeen kan terreur dan wel niet zo eenvoudig bestreden worden, we kunnen het de opponent wel dusdanig lastig maken dat hij het liever elders probeert. Want een ding is zeker; een terrorist gaat voor een zo groot mogelijke kans van slagen en slaat u liever over als het hem te ‘gevaarlijk’ wordt.

High Risk Security
Interim security management bij Eurojust

Eurojust, een van de best beveiligde objecten van Nederland, gehuisvest in de ‘Haagse Arc’. Rob van Dijk werkte hier bijna twee jaar als interim Head of Security, General Services, Transport & Events.

Bekijk Casus
Safety
Veiligheidshandboek ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Samen met vervoerders zetten zij zich…

Bekijk Casus