Meest betrokken gemeenten ontvangen versterkingsgelden voor de aanpak van jihadisme
- 08.09.2015

Het kabinet staat voor een integrale aanpak van gewelddadig jihadisme. Het tegengaan van radicalisering is daarbij een belangrijk onderdeel. Gemeenten vervullen hierin een spilfunctie. De minister van Veiligheid en Justitie heeft, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, deze week geld beschikbaar gesteld aan acht gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan plannen voor de versterking van hun integrale aanpak.
Source: NCTV Meest betrokken gemeenten ontvangen versterkingsgelden voor de aanpak van jihadisme