Meer meldingen gevaarlijke stoffen weg en spoor
- 30.08.2017

Pagina
gewijzigd door
Hanneke van Hemme

30-08-2017

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2016 meer meldingen ontvangen over incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor. Sinds 2014 is er een stijging zichtbaar.

De Inspectie heeft een factsheet opgesteld dat ingaat op deze trend en op de oorzaken van incidenten.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport

 


Source: Relevant externe veiligheid Meer meldingen gevaarlijke stoffen weg en spoor