Meer gemeenten ontvangen versterkingsgelden voor de aanpak van radicalisering
- 01.06.2016

De minister van Veiligheid en Justitie heeft, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, €2,2 miljoen beschikbaar gesteld aan 12 gemeenten om hun integrale aanpak van jihadistische radicalisering te versterken.
Source: NCTV Meer gemeenten ontvangen versterkingsgelden voor de aanpak van radicalisering