Inspectie Leefomgeving en Transport: infrastructuur en veiligheidsgedrag op Kijfhoek moet beter
- 16.07.2020

Pagina
gewijzigd door
Hanneke van Hemme

14-07-2020

ProRail heeft onvoldoende beeld van de fysieke staat van de infrastructuur op rangeerterrein Kijfhoek. De sporen, wissels en het heuvelsysteem waarover wagons gerangeerd worden zijn op het einde van de technische levensduur en vragen verhoogde aandacht van de spoorbeheerder.

Daarnaast heeft de infrabeheerder niet genoeg aandacht voor het risicomanagement en veiligheidsgedrag. Naar aanleiding van deze bevindingen legt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een last onder dwangsom (LOD) op aan ProRail. Daarin staat dat ProRail het zicht op de staat van de infrastructuur moet verbeteren, procedures voor risicobeheersing bij wijzigingen moet naleven en het Spelregelkader voor veilig werken beter in de praktijk moet brengen.

Bron:

 


Source: Relevant externe veiligheid Inspectie Leefomgeving en Transport: infrastructuur en veiligheidsgedrag op Kijfhoek moet beter