‘Herijking vitale infrastructuur’ centraal in nieuwste Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing
- 07.07.2015

Kijken we naar de vitale infrastructuur dan valt de grote onderlinge afhankelijkheid op en dus de impact als er iets uitvalt of verstoord raakt. Een langdurige stroomuitval – zoals onlangs in Noord-Holland – raakt veel processen: transport, energielevering, toegang tot internet, betalingsverkeer.
Source: NCTV