De Nationale Omgevingsvisie ligt ter inzage
- 12.09.2019

Pagina
gewijzigd door
Armando Aerts

12-09-2019

De ontwerp Nationale Omgevingsvisie (ontwerp-NOVI) liggen momenteel ter inzage. In de NOVI zijn allerlei ruimtelijke zaken geregeld die van invloed kunnen zijn op het aspect omgevingsveiligheid. van 20 augustus tot 30 september is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen.

In de omgevingsvisie worden allerlei onderwerpen aangesneden die raakvlakken hebben met omgevingsveiligheid. Zo worden er uitspraken gedaan over buurtbatterijen, nieuwe energiedragers en circulaire economie. VIndt jij dat de omgevingsveiligheidsaspecten van deze of andere in de NOVI genoemde onderwerpen niet voldoende zijn meegenomen, of op een andere manier een plek hadden moeten krijgen in het NOVI? Dan kun je tot 30 september een zienswijze indienen.

Bekijk hier de Nationale Omgevingsvisie en bijbehorende documenten
Bekijk hier hoe je een zienswijze kan indienden

 


Source: Relevant externe veiligheid De Nationale Omgevingsvisie ligt ter inzage