Minimum security standards
- 15.08.2015

Om uiteindelijk te komen tot minimum security standards brachten wij voor een grote financiële organisatie van de verschillende gebouwen in het land alle bouwkundige en technische beveiligingsmaatregelen in kaart. Dit deden we door op twee locaties een nulmeting te doen. Op basis van dit inzicht konden we zogenaamde minimum security standards formuleren en onderzoeken waar de beveiliging van de verschillende gebouwen in het land onder- of over-beveiligd zijn.
Minimum security standards geven inzicht in het niveau van eventueel later uit te voeren onderhoud of renovatie. Er ligt immers een gedegen, door het topmanagement goedgekeurd, beveiliging plan (Programma van Eisen).
In een vervolgopdracht zal Cocoon risk management de auditing op zich nemen waar in een overeenkomst van drie jaar periodiek en onafhankelijk wordt getoetst of gebouwen voldoen aan de minimale standaard.