NCSC-2023-0430 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in Zimbra

Zimbra heeft een kwetsbaarheid verholpen in Zimbra Collaboration. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om zich toegang te verschaffen tot een gebruikersaccount en zo mogelijk toegang krijgen tot gevoelige gegevens in de context van dat account. Voor zover bekend is geen gebruikersinteractie benodigd.