NCSC-2023-0408 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in Mirth Connect

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Mirth Connect. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige code uit te voeren met rechten van de applicatie. Omdat Mirth Connect zonder additionele configuratie standaard geïnstalleerd wordt met verhoogde rechten, is niet uit te sluiten dat uitvoer van code met verhoogde rechten plaats kan vinden.