NCSC-2023-0402 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in GitLab Enterprise Edition en Community Edition

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in GitLab Community Edition (CE) en Enterprise Edition (EE). Een geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

Cross-Site Scripting (XSS)
Denial-of-Service (DoS)
Omzeilen van authenticatie
Omzeilen van beveiligingsmaatregel
(Remote) code execution (Gebruikersrechten)