NCSC-2023-0373 [1.01] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome en Microsoft Edge

Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Chrome. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een beveiligingsmaatregel te omzeilen, code uit te voeren met rechten van de gebruiker of toegang te krijgen tot gevoelige gegevens in de context van de browser. De kwaadwillende moet hiervoor het slachtoffer misleiden een malafide webpagina te bezoeken.