Nieuwe circulaire Bewaken en Beveiligen ingegaan

Het ‘stelsel Bewaken en Beveiligen’ wordt fundamenteel vernieuwd tot het ‘stelsel Beveiligen van Personen’. Dit is een langdurig en complex proces dat stapsgewijs uitgewerkt wordt, waarvoor nauw wordt samengewerkt met alle betrokken veilligheidspartners. Op 1 juli is een vernieuwde circulaire bewaken en beveiligen ingegaan. Dit is het overkoepelende overheidsdocument waarin het stelsel integraal wordt uitgelegd, met een beschrijving van de wet- en regelgeving, en werkafspraken met betrekking tot het stelsel bewaken en beveiligen. Deze vernieuwde circulaire omschrijft en bestendigt de afspraken en werkwijze die aangepast zijn naar aanleiding van de ingezette verbetertrajecten, en is daarmee een volgende stap in dit traject van het ‘stelsel Bewaken en Beveiligen’ naar het ‘stelsel Beveiligen van Personen’.