Handboek overstap quantumveilige communicatie gelanceerd

Experts achten de kans klein maar reëel dat quantumcomputers in 2030 al krachtig genoeg zijn om de huidige cryptografische standaarden te breken. Daarom is het belangrijk dat organisaties spoedig starten met de overstap naar een quantumveilige omgeving. Vandaag hebben de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), TNO en Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) een handboek gepubliceerd voor de overstap naar quantumveilige communicatie.