Platform voor Crisismanagement editie 7: Toekomstverkenning crisisbeheersing en brandweerzorg

Crises worden steeds complexer. Van pandemieën tot grote, gelijktijdige bosbranden en van hoogwater tot gevolgen van oorlogen. Die complexiteit vraagt om een duidelijk stelsel van crisisbeheersing. De vraag hoe we dit gaan realiseren staat centraal in de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg. Hoe zorg je ervoor dat alle veiligheidsregio’s, het Rijk, publieke en private partners optimaal samenwerken als een crisis zich voordoet?