NCSC-2023-0117 [1.02] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in FortiOS

FortiNet heeft kwetsbaarheden verholpen in FortiOS. De kwetsbaarheden bevinden zich in de beheeromgeving en stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende, met toegang tot die beheerinterface, in staat om een Denial-of-Service op de beheerinterface uit te voeren, willekeurige code uit te voeren op het onderliggende systeem of toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.