NCSC-2023-0127 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Dynamics

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in het Dynamics 365 platform. Een geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het uitvoeren van een Cross-site-Scripting-aanval en zich zo voordoen als een andere gebruiker en toegang krijgen tot diens gegevens.