NCSC-2023-0122 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Lexmark Printers en Multifunctionals

Lexmark heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in de firmware van hun printers en multifunctionals. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren in de context van de kwetsbare interface van de printer, of om zich na eerdere compromittatie verhoogde rechten toe te kennen, waardoor in specifieke omstandigheden uitvoer van willekeurige code op systeemniveau mogelijk wordt.