NCSC-2023-0121 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in Redis

Redis heeft twee kwetsbaarheden verholpen. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken. Omdat Redis veel wordt gebruikt als message broker ter ondersteuning van informatie-uitwisselingsprocessen is het gevolg van een Denial-of-Service op de Redis service niet in te schatten.