NCSC-2023-0118 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in Foxit PDF Editor

Foxit heeft kwetsbaarheden verholpen in PDF Editor. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, of mogelijk willekeurige code uit te laten voeren in de context van de gebruiker, omdat het mogelijk blijkt om vrijgegeven objecten en pointers te hergebruiken in embedded JavaScript.