NCSC-2023-0114 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in GitLab Enterprise en Community Editions

GitLab heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in GitLab Enterprise Edition en Community Edition. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

Cross-Site Scripting (XSS)
Denial-of-Service (DoS)
Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Toegang tot systeemgegevens
Verhoogde gebruikersrechten

Generated by Feedzy