NCSC-2023-0107 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in IBM Websphere

IBM heeft een kwetsbaarheid verholpen in de HTTP server welke wordt gebruikt in Websphere Application Server. Een ongeauthenticeerde kwaaswillende op afstand kan de kwetsbaarheid misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken door het aanbieden van een geprepareerde, misvormde URL.