NCSC-2023-0082 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Citrix producten

Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in producten van Citrix. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-24483 bevindt zich in Citrix Virtual Apps and Desktops Windows VDA’s. Een geauthenticeerde kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om binnen een Windows VDA verhoogde rechten te verkrijgen en vervolgens onder SYSTEM-rechten willekeurige code uit te voeren.