NCSC-2023-0058 [1.01] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in Trend Micro Apex One

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Trend Micro Apex One. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het omzeilen van beveiligingsmaatregelen, het verkrijgen van verhoogde rechten en om mogelijk willekeurige code uit te voeren met rechten van de ingelogde gebruiker. Voor misbruik is lokale toegang benodigd.