NCSC-2023-0050 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheid verholpen in VMware vRealize Operations

Er is een kwetsbaarheid verholpen in VMware vRealize Operations. Een kwaadwillende met gebruikersrechten binnen hetzelfde netwerk is in staat om Cross-Site Request Forgerybescherming (CSRF) te omzeilen. Als gevolg hiervan kan een kwaadwillende mogelijk een CSRF-aanval (cross-site request forgery) uitvoeren op het kwetsbare systeem.