NCSC-2023-0045 [1.00] [M/H] Kwetsbarheid verholpen in Keycloak

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Keycloak. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om via path-traversal toegang te krijgen tot gevoelige gegevens. De kwetsbaarheid wordt veroorzaakt doordat URL-redirects waarbij de client wildcards accepteert niet correct worden verwerkt.