NCSC-2023-0032 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheid verholpen in sudo

Er is een kwetsbaarheid verholpen in sudo’s -e optie (ook bekend als sudoedit). Een kwaadwillende met sudoedit-rechten kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het bewerken van willekeurige bestanden. Op die manier kan de kwaadwillende verhoogde rechten op het kwetsbare systeem verkrijgen.