NCSC-2023-0031 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheid aangetroffen in Cisco Email Security Appliance

Er is een kwetsbaarheid aangetroffen in Cisco Email Security Appliance (ESA). De kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat om URL-filters te omzeilen en zodoende beveiligingsfunctionaliteit van ESA te omzeilen.