NCSC-2023-0030 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheid verholpen in Tenable Nessus

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Tenable Nessus. Een geauthenticeerde kwaadwillende kan mogelijk root- of NT AUTHORITY / SYSTEM-privileges op de Nessus-host verkrijgen.