NCSC-2023-0010 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in SAP-producten

SAP heeft in verschillende producten kwetsbaarheden verholpen. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

Cross-Site Scripting (XSS)
Omzeilen van beveiligingsmaatregel
(Remote) code execution (Gebruikersrechten)
SQL Injection
Verhoogde gebruikersrechten