NCSC-2023-0008 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheid verholpen in JFrog Artifactory

Er is een kwetsbaarheid verholpen in JFrog Artifactory. De kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat om authenticatie te omzeilen en zo verhoogde gebruikersrechten te bemachtigen. Hiertoe dient de kwaadwillende een speciaal geprepareerd verzoek te sturen naar de Artifactory instantie.