NCSC-2023-0004 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in Fortinet producten

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in verschillende producten van Fortinet. Deze kwetsbaarheden stellen een geauthenticeerde kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

Cross-Site Scripting (XSS) in FortiPortal
Omzeilen van authenticatie in FortiManager
Omzeilen van beveiligingsmaatregel in FortiWeb
(Remote) code execution (Gebruikersrechten) in FortiADC en FortiTester