NCSC-2022-0799 [1.01] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in Esri ArcGIS producten

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Esri ArcGis Server en Esri Portal for ArcGis. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

Cross-Site Request Forgery (XSRF)
Cross-Site Scripting (XSS)
(Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Toegang tot systeemgegevens